Osada Wróblonki – NOWA OSADA

Balia

Zapraszamy do skorzystania z naszej Balii. Cena za godzinę 50zł. Rezerwacja na miejscu.

Sauna

Do dyspozycji naszych gości jest dodatkowo płatna Sauna. Cena do godziny 50zł. Rezerwacja na miejscu.

*cena za ręcznik 10zł

Regulamin korzystania z balii

 

 1. Korzystanie z balii jest dodatkowo płatne i odbywa się poprzez wcześniejszą rezerwacje ustaloną z gospodarzem obiektu.  
 2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z balii jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16.roku życia,dzieci poniżej tego wieku tylko pod opieka dorosłych.
 4. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.
 5. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:
 • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
 • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
 • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
 • z podwyższoną temperaturą ciała,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 1.   Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką
            formę    rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z
            przyczyn nieleżących po stronie obiektu, Osada Wróblonki nie ponosi odpowiedzialności.
 2.   Przed wejściem do balii należy:
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 • zdjąć obuwie,
 1.   Zabrania się pozostawiania  jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu
            lub w jego pobliżu.
 2.   Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych
            zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!
 3. Woda w bali jest filtrowana i odkażana substancjami chloru. Jest wymieniana cyklicznie, nie
            każdorazowo po Gościach.
                REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Sauna sucha jest integralną częścią obiektu Osada Wróblonki i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z sauny jest dodatkowo płatne i odbywa się poprzez wcześniejszą rezerwacje ustaloną z gospodarzem obiektu.  

 • Przed wejściem do sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha.

 • W saunie suchej należy używać ręcznika dostępnego  w recepcji w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.

 • Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 • W saunie może przebywać jednocześnie 6 osób.

 • W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby:

 • cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica,  choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,

 • osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Z sauny suchej MOGĄ korzystać:

 osoby powyżej 18 roku życia , osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekuna. 

Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.

W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie suchej pracownicy oraz właściciele Osada Wróblonki nie ponoszą odpowiedzialności.